LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal afspraken opgesteld. Wilt u deze afspraken lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Groep 1 t/m 3

 • De groepen 1, 2 en 3 worden om 11.40 uur opgehaald in de klas en naar het overblijflokaal gebracht.
 • Zij gaan eerst eten en gaan daarna naar buiten.
 • Om 12.40 uur gaan we opruimen (ook als we binnen hebben gespeeld).
 • Om 12.50 uur worden de groepen 1, 2 en 3 naar de klas teruggebracht.

Groep 4 t/m 8

 • Groep 4 t/m 8 gaan eerst naar buiten en gaan daarna eten.
 • Zij komen zelf naar het overblijflokaal.
 • Na het eten gaan zij weer naar buiten.
 • Om 12.40 uur gaan we opruimen (ook als we binnen hebben gespeeld).
 • Om 12.50 uur gaan de groepen 4 t/m 8 zelf terug naar de klas.

Algemene regels

 • Als je gebruik wilt maken van het toilet dan ga je voor het eten en niet tijdens.
 • We spelen niet met de broodtrommels en drinkbekers.
 • We zitten tijdens het eten niet aan elkaars eten, drinken en spullen.
 • Tijdens het eten zitten we aan tafel.
 • Afval kun je in de bak gooien die op tafel staat.
 • Tijdens het eten praten we gezellig met elkaar en houden we het rustig.
 • We eten eerst de boterhammen op en daarna eventueel het snoepje (we eten minimaal de helft van de boterhammen op).
 • Na het eten gaan we met zijn allen tegelijk naar buiten.
 • Bij het naar buiten gaan stop je je broodtrommel en drinkbeker in je tas/rugzak aan de kapstok.
 • Je mag naar binnen als het echt moet. Je moet dit wel even aan de overblijfkracht vragen.
 • Tijdens het overblijven gebruiken we geen telefoon, mp3-/mp4-speler, iPod of soortgelijk apparaat.

Bij slecht weer

 • Bij slecht weer spelen we binnen in het overblijflokaal.
 • Alle groepen eten samen, daarna gaan we splitsen.